1. หน้าหลัก
 2.    >   บริการ

ตรวจหน้างาน (Site Inspection)

 1. เริ่มจากการบริการสอบถามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายพร้อมให้คำแนะนำสิ้นค้าที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน
 2. จากนั้นทางทีมของเราจะนัดวันและเวลาเพื่อเข้าตรวจสภาพหน้างานและรายละเอียดต่างๆ โดยมีรายละเอียดคราวดั้งนี้ :
  • วัด, คิดคำนวนและประเมินพื้นที่
  • นำตัวอย่างสินค้าจริงที่ลูกค้าได้ดูไว้ให้ลูกค้าเทียบกับหน้างานจริง
  • เช็คสภาพพื้นที่ว่าพร้อมติดตั้งหรือไม่
  • เช็คความเหมาะสมของวัสดุที่ลูกค้าเลือก
  • แนะนำผู้รับเหมาหรือผู้รับผิดชอบในการปรับพื้นที่หากหน้างานต้องมีการแก้ไขก่อนเข้าติดตั้ง
 3. หลังจากเราได้เข้าดูหน้างานแล้วทางทีมงานของเราจะบริการจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ