1. หน้าหลัก
 2.    >   บริการ

งานติดตั้ง (Installation)

ทีมบริการติดตั้งของเราจะพร้อมเข้าติดตั้งจริงภายใน 7-10 วันหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงตามเงื่อนไขกับทางเราเรียบร้อยและหน้างานพร้อมให้เข้างาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจเช็คครั้งสุดท้ายว่าหน้างานพร้อมที่จะติดตั้งพื้นไม้หรือไม่
 2. พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ / เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หากจำเป็น
 3. ก่อนที่จะเริ่มติดตั้งทางทีมงานจะนำสินค้ามาวางให้ลูกค้าได้ตรวจสอบว่าตรงกับที่ได้เลือกไว้หรือไม่ พร้อมนับจำนวนสินค้าตามใบออเดอร์
 4. หลังจากนั้นทีมงานลงมือทำงานติดตั้งภายใต้มาตรฐานของบริษัท
 5. ภายหลังติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะเก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่หลังติดตั้งให้เรียบร้อย
 6. ลูกค้าตรวจเช็คคุณภาพงานติดตั้ง
  • เช็คความเรียบร้อยของงาน
  • ตรวจนับสินค้าที่ใช้ไป
  • ลูกค้าเซ็นยืนยันรับส่งมอบงาน
 7. ทำการปิดกั้นพื้นที่มีการติดตั้งใหม่ โดยจะห้ามใช้พื้นที่1-2 วันแล้วแต่สภาพหน้านงาน หรือมีการปิดพื้นตามความต้องการลูกค้า (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)